Vandaag besteld = vandaag verzonden Veilig en snel betalen
Vandaag besteld = vandaag verzonden

Betaling

Betalingen

U dient betalingen aan JoshGolfStore volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. JoshGolfStore is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Als u niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan bent u rechtswege in verzuim. U moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan JoshGolfStore voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die JoshGolfStore moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van uzelf.

Als u een Consument bent en u niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt JoshGolfStore u nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet u het verschuldigde bedrag opnieuw niet tijdig en volledig, dan is de Klant wettelijke rente en incassokosten aan JoshGolfStore verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die JoshGolfStore moet maken voor de incasso van wat u ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van uzelf.

Terug naar home